Обща информация за община Троян

История:

Археологически разкопки свидетелстват, че районът на днешната община Троян е бил населен още през палеолита. През бронзовата епоха по течението на река Азамус (Осъм) се заселват траки. От този период са намерени многбройникерамични и бронзови съдове, оръжия от желязо, накити.

Следващият значим период в развитието на Троянския край е свързан превръщането на българските земи в римска провинция. От тогава датират останките от римския път ,,Виа Траяна“ (2-5 в. сл. Хр.), свързвал Дунав и Бяло море, и изградените по неговото протежение охранителни съоръжения – крепостта ,,Состра“ ( в землището на днешното с. Ломец), крайпътните станции ,,Ад Радицес“ (местността ,,Шамака“, с. Бели Осъм) и ,,Монтемно“ (местност ,,Беклемето“, Троянски проход).

Пътят, построен от император Траян, наистина потъва в забвението на отминалите столетия, но край него обитателите на земите от двете страни на планината отъпкват Троянската пътека, която предшества прокарването на най-високия старопланински проход – Троянския.

През 15 в. в началото на прохода възниква крайпътното селище Троян. За произхода на името му съществуват много хипотези, които го извеждат ту от названието на древен славянски бог, ту от името на римския император Траян, оставил значими строежи по тези земи.

В началото на османското владичество там се заселват българи от Дунавската хълмиста равнина, Чипровско, Берковско, Разложко и Охридско. През първата половина на 19 век в Троян процъфтяват занаятите. Водещо е грънчарството, което постепенно създава уникалната и до днес Троянска керамична школа.

В началото на 19 в., тогавашната, все още селска община, на няколко пъти става жертва на кърджалийски нападения. Този факт и многобройните трудности и ограничения, създавани от турските управници, не пречат на местното население да прояви своя буден балканджийски дух и Троян бързо се утвърждава не само като занаятчийски център, но и като локално селище на просвета и култура – не на последно място и благодарение на решаващата роля на близкия Троянски манастир ,,Успение на Св. Богородица“. В него, през 1871 г., Васил Левски основава и таен революционен комитет. През 1877 г., в разгара на Руско-турската освободителна война Троян е опожарен от отстъпващите турски войски.

В годините след Освобождението Троян се превръща в проспериращ балкански град, който не само съхранява и развива традициите, наследени от миналото, но днес може да се похвали като национален център на занаятите, дървообработването и мебелното производство, фармацията и др.

 

География:

Община Троян се намира  в Северна България,  в полите на Стара планина – на 36 км. южно от Ловеч, 160 км. североизточно от София, 120 км. северно от Пловдив и на около 300 км. от Черноморското крайбрежие. Благоприятното географско разположение е създало условия за установяване на добри транспортни връзки с останалата част на страната чрез шосейната и железопътната мрежа.

Град Троян е център на община от 21 селища, с обща площ около 893 кв. км. Според данни от направеното през 2015 г. преброяване, населението на общината е малко над 30 хил., като около 20 хил. души живеят в града. Около 85 % от жителите се самоопределят като българи, относително малък дал имат турският и ромският етноси.

Климатът е умерено-континентален, с изразено планинско влияние, валежи над средните за страната и дълготрайно задържане на снежната покривка, което, заедно с наличието на няколко писти с естествен и изкуствен сняг, създава прекрасни условия за ски в зимния курорт ,,Беклемето“.

Територията на община Троян попада в три водосборни басейна – на реките Осъм (около 80% от площта на общината), Янтра и Вит. Това, заедно с наличието на топли минерални извори в селата Шипково и Чифлик и язовир ,,Сопот“, който в по-голямата си част попада в територията на общината, създават благоприятни условия не само за пълноценен отдих, но и за упражняване на различни водни спортове.

На територията на общината се намират два резервата от национален парк ,,Централен Балкан“ - Биосферен резерват "Стенето" и резерват ,,Козя стена“, създаден с цел опазване на еделвайса. Разнообразието на релефа и преобладаващите широколистни дървесни видове като дъб, явор, ясен, габър, топола и бук ( във височинния пояс над 1500 м. и иглолистни гори) създават благоприятни условия за развитието на богат животински  свят / живот на редица животински видове като елен, сърна, диви свине, мечки, диви кози, вълци, над 200 вида птици, насекоми и влечуги.

Община Троян предлага и прекрасни възможности за културен туризъм – добре запазени архитектурно-етнографски  и исторически обекти, манастир с национална и международна известност и църкви от Възраждането, съхранени битови традиции и занаяти, значими периодични прояви и религиозни и светски празници.

 

Любопитни факти:

 • Троян е родно място на редица бележити българи – първият български социолог, философът проф. Цочо Бояджиев, карикатуристът Милко Диков, телевизионният водещ Сашо Диков и актрисата Аня Пенчева и много други.
 • Античният път ,,Виа Траяна“, от който и до днес са запазени останки, е най- дългият римски път.
 • През 1868 г. Троян е обявен за град.
 • През 1871 г. Васил Левски основава единствения в страната монашески революционен комитет в Троянския манастир.
 • Само две обществени сгради оцеляват след опожаряването на Троян през 1877 г.  – църквата ,,Св. Параскева-Петка“ и конакът, в чиято сграда днес се помещава експозиция ,,Възраждане“ на Музея на занаятите.
 • На 05.07.1905 г. в Троян е открита Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести, като противотуберкулозен санаториум. Тя е първата специализирана болница за белодробни болести на Балканския полуостров.
 • През 1911 г. светва първата електрическа крушка и Троян става третият град с електричество в България, след София и Пловдив.
 • Няколко парка има в града: Централен парк, парк при НГПИ ,,Проф. Венко Колев“, парк в ж.к. Лъгът", парк в ж.к. „Младост“, парк „Къпинчо“.
 • В общината се намират две уникални за страната училища – Националната гимназия за приложни изкуства ,,Проф. Венко Колев“ (Троян) и единственото в България училище за планински водачи – СОУ ,,В. Левски“(с. Черни Осъм)
 • В общината можете да посетите три дестинации, които са част от 100 национални туристически обекта – Музей на занаятите – Троян, Природонаучен музей в с. Черни Осъм и троянски манастир ,,Успение на Св. Богородица“.
 • В село Орешак се намира единственото в страната Национално изложение на художествените занаяти и приложни изкуства.
 • Температурата на минералните извори варира от 18° до 57° C и топлите минерални басейни могат да се използват дори и през зимата.
 • Над 100 билки слагат монасите от Троянския манастир в специалната ракия, която приготвят по тайна рецепта.
 • Над 300 регистрирани фирми за производство на мебели има в общината.
 • В курортен комплекс ,,Беклемето“ се намира най-добрата писта за биатлон в България.
© 2018 - 2020 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.