География

Община Троян се намира  в Северна България,  в полите на Стара планина – на 36 км. южно от Ловеч, 160 км. североизточно от София, 120 км. северно от Пловдив и на около 300 км. от Черноморското крайбрежие. Благоприятното географско разположение е създало условия за установяване на добри транспортни връзки с останалата част на страната чрез шосейната и железопътната мрежа.

Град Троян е център на община от 21 селища, с обща площ около 893 кв. км. Според данни от направеното през 2015 г. преброяване, населението на общината е малко над 30 хил., като около 20 хил. души живеят в града. Около 85 % от жителите се самоопределят като българи, относително малък дал имат турският и ромският етноси.

Климатът е умерено-континентален, с изразено планинско влияние, валежи над средните за страната и дълготрайно задържане на снежната покривка, което, заедно с наличието на няколко писти с естествен и изкуствен сняг, създава прекрасни условия за ски в зимния курорт ,,Беклемето“.

Територията на община Троян попада в три водосборни басейна – на реките Осъм (около 80% от площта на общината), Янтра и Вит. Това, заедно с наличието на топли минерални извори в селата Шипково и Чифлик и язовир ,,Сопот“, който в по-голямата си част попада в територията на общината, създават благоприятни условия не само за пълноценен отдих, но и за упражняване на различни водни спортове.

На територията на общината се намират два резервата от национален парк ,,Централен Балкан“ - Биосферен резерват "Стенето" и резерват ,,Козя стена“, създаден с цел опазване на еделвайса. Разнообразието на релефа и преобладаващите широколистни дървесни видове като дъб, явор, ясен, габър, топола и бук ( във височинния пояс над 1500 м. и иглолистни гори) създават благоприятни условия за развитието на богат животински  свят / живот на редица животински видове като елен, сърна, диви свине, мечки, диви кози, вълци, над 200 вида птици, насекоми и влечуги.

Община Троян предлага и прекрасни възможности за културен туризъм – добре запазени архитектурно-етнографски  и исторически обекти, манастир с национална и международна известност и църкви от Възраждането, съхранени битови традиции и занаяти, значими периодични прояви и религиозни и светски празници.

Още в тази категория: « История Любопитни факти »

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2021 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.